Đề xuất bổ sung 3 nhóm hàng hóa không được áp dụng thuế GTGT 0%

Đề xuất bổ sung 3 nhóm hàng hóa không được áp dụng thuế GTGT 0%

(Kế toán & Kiểm toán) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Luật thuế GTGT (sửa đổi), theo đó đề xuất nhiều quy định mới về đối tượng áp dụng thuế suất 0% và đối tượng áp dụng thuế suất 5%.
Cụ thể, với dự thảo Luật thuế GTGT (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 3 nhóm hàng hóa không được áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) 0% gồm thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; xăng, dầu mua tại nội địa bán cho xe ôtô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan; xe ôtô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 03 nhóm hàng hóa không được áp dụng thuế GTGT 0% gồm: Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu.
Bộ Tài chính cũng bổ sung quy định không được áp dụng thuế suất VAT 0% đối với sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên các nền tảng số theo quy định của Chính phủ để đảm bảo tính linh hoạt cho việc xác định sản phẩm, dịch vụ này được tiêu dùng tại Việt Nam hay ở nước ngoài tại thời điểm cung cấp. Việc xác định địa điểm tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên các nền tảng số là rất phức tạp, hiện nay đều chỉ căn cứ theo kê khai của người nộp thuế.
Đồng thời bổ sung quy định "hàng hóa đã bán tại khu vực cách ly cho cá nhân (người nước ngoài hoặc người Việt Nam) đã làm thủ tục xuất cảnh" và "hàng hóa đã bán tại cửa hàng miễn thuế" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
Về quy định giao thẩm quyền, đề xuất Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ là người hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và điều kiện áp dụng thuế suất VAT 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
Ngoài ra, với đối tượng áp dụng thuế suất VAT ở mức 5%, Dự thảo cũng bổ sung quy định để Luật hóa một số quy định đang thực hiện ổn định tại các văn bản dưới Luật (Nghị định, Thông tư) gồm không áp dụng thuế suất VAT 5% đối với các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác; quy định thuốc bảo vệ thực vật thuộc đối tượng áp dụng thuế suất VAT 5%.
Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bỏ quy định "thực phẩm tươi sống" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất VAT 5% để thực hiện thống nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Luật về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với sản phẩm chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác, chỉ qua sơ chế thông thường.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng mức chịu thuế VAT của một số mặt hàng đang chịu thuế ở mức 5% lên 10% như lâm sản chưa qua chế biến; đường, phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn; các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học; hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim...
Sau điều chỉnh, Dự thảo Luật thuế GTGT (sửa đổi) đã thu hẹp 10 hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%.

 

Nguồn :tapchiketoankiemtoan.vn