Đội ngũ lãnh đạo

LÊ HUY THƯ

LÊ HUY THƯ

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm toán XDCB; Thẩm định giá tài sản

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC - Trụ sở chính
ĐỖ HOÀNG CHƯƠNG

ĐỖ HOÀNG CHƯƠNG

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC - Trụ sở chính
NGÔ QUANG HUY

NGÔ QUANG HUY

Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách kinh doanh tổng hợp.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC - Trụ sở chính
TRẦN HOÀNG HẠ

TRẦN HOÀNG HẠ

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Miền Trung

Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Miền Trung
LÊ MINH LƯU

LÊ MINH LƯU

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc – Chi nhánh Đệ Nhất

Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Đệ Nhất (Vũng Tàu)
NGUYỄN THỊNH

NGUYỄN THỊNH

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Nha Trang

Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Nha Trang
TRẦN THẾ THỤ

TRẦN THẾ THỤ

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Hà Nội