Tư vấn Xây dựng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Tư vấn Xây dựng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Mô tả mục đích và sản phẩm của dịch vụ này?

Mục đích chính của dịch vụ này là hỗ trợ khách hàng thiết lập / hoặc cải thiện bộ phận kiểm toán nội bộ của họ.

Sản phẩm của dịch vụ này có thể bao gồm:

  • Xây dựng Quy chế và Quy trình kiểm toán nội bộ
  • Xây dựng Phương pháp kiểm toán nội bộ
  • Xây dựng Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm
  • Xây dựng các mẫu hồ sơ giấy tờ làm việc, mẫu chương trình kiểm toán, các công cụ liên quan, mẫu báo cáo
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự cho bộ phận kiểm toán nội bộ
  • Cung cấp nhân viên kiểm toán nội bộ cho các cuộc kiểm toán ban đầu cho đến khi khách hàng xây dựng được đội ngũ nhân sự đầy đủ.

Khách hàng của dịch vụ này gồm những ai?

Khách hàng của dịch vụ này là: (1) các doanh nghiệp phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ theo luật định và mong muốn xây dựng một hệ thống kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp ngay từ đầu; và (2) những doanh nghiệp có nhu cầu thành lập thêm bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro.  

Dịch vụ được cung cấp như thế nào?

Dịch vụ được cung cấp qua các bước sau:

  1. Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: chúng tôi trao đổi và thống nhất với khách hàng về các mục tiêu của dịch vụ, thời hạn và lịch trình thực hiện, cách thức hợp tác và hỗ trợ giữa hai bên (đặc biệt khi có thời hạn gấp hoặc thiếu hụt nguồn lực), danh sách các tài liệu cần cung cấp, các lưu ý về các thủ tục quan trọng và/hoặc rủi ro lớn cần hai bên thực sự lưu tâm,… Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc qua các cuộc họp trực tiếp, tùy thuộc vào khách hàng.
  2. Thực hiện dịch vụ (tại văn phòng của khách hàng): Chúng tôi quan sát và nghiên cứu các tài liệu của khách hàng để hiểu về hoạt động kinh doanh, văn hóa quản trị, cấu trúc tổ chức, và quy trình xử lý công việc của khách hàng. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn với các nhân sự liên quan của khách hàng để xác minh nhu cầu và chức năng của họ.
  3. Chuẩn bị sản phẩm: Chúng tôi sẽ chuẩn bị các sản phẩm như đã thỏa thuận với khách hàng và sau đó gửi cho khách hàng để xem xét và phản hồi trước khi chính thức phát hành. Các cuộc họp sẽ được diễn ra tiếp theo để giải thích thêm về các sản phẩm.
  4. Cung cấp nhân sự kiểm toán nội bộ: Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp nhân sự kiểm toán nội bộ để giúp khách hàng triển khai công việc trong giai đoạn đầu mới thành lập của bộ phận kiểm toán nội bộ cho đến khi khách hàng có đầy đủ nhân sự cần thiết.  

Cách thức và phương pháp thực hiện công việc của chúng tôi đều tuân thủ các quy định của Việt Nam về Kiểm toán nội bộ, và các Thông lệ và Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ.