Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Hoạt động xây dựng cơ bản là hoạt động rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài và thường có giá trị lớn. Việc quản lý phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Trong khi đó các hướng dẫn trong lĩnh vực này rất nhiều và thay đổi liên tục. Điều này đã gây ra không ít khó khăn trong việc cập nhật, áp dụng các quy định mới và dẫn đến rủi ro cho Doanh nghiệp, Ban quản lý trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Yếu tố quan trọng nhất trong thành công của chúng tôi là nguồn nhân lực, FAC đã tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm bản lĩnh vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, khả năng nắm bắt vấn đề, và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.

Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của FAC đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và cho chủ đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Đặc biệt, chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được kịp thời, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đã được kiểm toán bởi FAC đều được Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành, các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận phê duyệt và đánh giá chất lượng tốt .

Các dịch vụ mà chúng tôi đã, đang và sẵn sàng cung cấp cho các khách hàng thuộc mọi lĩnh vực trên toàn quốc bao gồm :

  • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án / công trình hoàn thành;
  • Kiểm toán tuân thủ trong hoạt động đầu tư xây dựng;
  • Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng;
  • Tư vấn đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu, Nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng.
  • Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng (trừ thiết kế, giám sát, khảo sát xây dựng).
  • Xác định chi phí đầu tư xây dựng của dự án / công trình.

Các dịch vụ nêu trên được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực nghề nghiệp và những quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng áp dụng đối với các dự án sử dụng Vốn Nhà nước, vốn đầu tư công; vốn đầu tư nước ngoài, vốn thuộc các thành phần kinh tế khác; tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính thị trường trong việc xác định chi phí đầu tư xây dựng.

Các Báo cáo được kiểm toán sẽ giúp Quý vị (Chủ Đầu tư và bên liên quan) hoàn tất thủ tục và các bước phê duyệt quyết toán dự án / công trình xây dựng hoàn thành theo đúng quy định trước khi bàn giao đưa vào sử dụng, đồng thời kết quả các dịch vụ nêu trên sẽ cung cấp cho Quý vị những thông tin và tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc phê duyệt dự án.