Tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp

Tạo dựng sự nghiệp của bạn tại FAC

Chương trình tuyển dụng thực tập sinh 2024

Các vị trí đang tuyển dụng

STT Vị trí Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ Chi tiết
1 Thực tập sinh kiểm toán Q12, TP.HCM 15/12/2023 Tìm hiểu thêm ›