THỰC TẬP SINH KIỂM TOÁN

Kiểm toán không chỉ là những con số, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc mô hình kinh doanh và vận hành của doanh nghiệp. Từ đó đóng góp các giá trị tích cực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xây dựng niềm tin giữa khách hàng, các tổ chức và xã hội.

Ngoài ra, bạn sẽ được phát triển khả năng nhìn nhận những hiểu biết thực tế về thị trường, công nghệ, con người, kỹ năng quản lý cũng như quản lý tài chính để xây dựng và phát triển những chiến lược quan trọng cùng đồng nghiệp và khách hàng.

Nếu bạn mong muốn có một cái nhìn toàn diện về các doanh nghiệp và nền kinh tế hiện nay cũng như cơ hội tiếp cận với hoạt động thường nhật của các doanh nghiệp lớn, xây dựng các mối quan hệ có giá trị cho sự phát triển sau này thì Kiểm toán chính là sự lựa chọn phù hợp cho con đường phát triển nghề nghiệp của bạn.

 

Quy trình ứng tuyển và thời gian

Ứng tuyển online
Bài kiểm tra
Phỏng vấn và thư mời làm việc
Bắt đầu thực tập

1/7/2023 - 23/7/2024

Chúng tôi hiện đang nhận đơn đăng ký cho chương trình tuyển dụng thực tập sinh 2024. Mẫu đơn ứng tuyển sẽ bao gồm các thông tin cá nhân chi tiết, trình độ học vấn và chuyên môn của bạn. Xin vui lòng đính kèm CV, bảng điểm và GPA .

26 và 31/7/2023

Các ứng viên được chọn sẽ tham gia bài kiểm tra năng lực về kiến thức chuyên ngành (30 phút làm bài).

5/8/2023

Các ứng viên vượt qua vòng kiểm tra sẽ được mời tham dự Tuyển dụng và vòng phỏng vấn cá nhân. Ứng viên sẽ có cơ hội được giao lưu gặp gỡ với đội ngũ nhân viên của FAC, tham quan văn phòng, tham dự phỏng vấn cá nhân và nhận thư mời làm việc nếu trúng tuyển vào cuối sự kiện.

Tháng 12, 2023

Trước khi bắt đầu công việc thực tập sinh, bạn sẽ tham gia một khóa huấn luyện nội bộ trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp bạn có một kỳ thực tập thành công.

Liên hệ hỗ trợ tuyển dụng

Phòng Kinh doanh tổng hợp

ĐT: +84 28 3636 4038 / +84 24 3636 4039