Trường CĐ Công Nghiệp

  • Địa điểm:Khu Đô Thị Mới An Vân Dương
  • Ban quản lý:Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế

1. Tên dự án:
Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại cơ sở 2 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
2. Mục tiêu đầu tư:
– Từng bước cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế giai đoạn 2006-2015, có xét đến 2020 và Quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở 2 – Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã được phê duyệt.
– Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng của cơ sở 2 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, làm tiền đề cho Trường đầu tư xây dựng các dự án khác tại cơ sờ 2 để tạo nên một cơ sở hoàn chỉnh để dạy và học.
3. Phạm vỉ dự án:
Hệ thống Thu gom nước thải và xử lý nước thải, thoát nước tại cơ sở 2 9 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ở Khu A – Đô thị mới An Vân Dương thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các cơ sở hình thành dự án:

  • Con người và nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, do vậy cần tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về giáo dục đào tạo.
  • Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm đến việc đào tạo lớp người lao động có kiến thức cơ bản, làm chủ nghề nghiệp, nhạy cảm với cái mới, có ý thức vươn lên về khoa học và công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, các chuyên gia và các nhà khoa học. Nhằm tăng cường cơ sờ vật chất và từng bước hiện đại hoá nhà trường… là một trong những định hướng phát triển giáo dục và đào tạo được khẳng đinh trong Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2010- 2020.
  • Phát triển công nghiệp là một trong 10 chương trình kinh tế lớn của Đảng và nhà nước ta. Nghị quyết TW II (Khoá 8) đã nêu rõ: “…Tiêu chuẩn hoá và hiện đại hoá các điều kiện dạy và học. Phấn đấu có một số cơ sở Đại học và Trung học chuyên nghiệp dạy nghề đạt tiêu chuẩn Quốc tế…” trên cơ sở đó ngành Công nghiệp cần tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các cơ sở đào tạo.
  • Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế (tiền thân là Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế) được thành lập năm 1899, thành lập Chi bộ Đảng năm 1930 và có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường. Suốt chặng đường hơn 100 năm qua, Trường đã đào tạo hàng chục vạn công nhân cán bộ kỹ thuật đáp ứng cho sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và toàn bộ miền Trung nói riêng. Nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.Trường đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt là một trong 15 trường thuộc Dự án “ Giáo dục Kỹ thuật và Dạy Nghề”.
  • Trong nhiều năm qua dưới sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), Bộ Giáo dục& Đào tạo và các cấp, các ngành Trung ương và địa phương, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong Giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với đặc thù là một trường đào tạo đa cấp (Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và sơ cấp nghề) và đa ngành (8- 12 ngành) ngoài ra còn đào tạo thêm các ngành nghề phục vụ cho việc Xuất khẩu Lao động, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm, tin học, ngoại ngữ, đào tạo tại chức.,, nên trường đóng vai ừò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực của ngành công nghiệp nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.
  • Với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận, đồng thời với sự tích cực chuẩn bị tăng cường cơ sở vật chất. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đang quy hoạch nâng cấp thành trường Đại học trong tương lai gần (dự kiến từ giai đoạn 2010- 2015). Đây là tiền đề quan trong tạo những chuyển biến cả về lượng lẫn về chất nhằm phát triên, nâng câp cơ sở vật chất của nhà trường để đáp ứng những nhu cầu, nhiệm vụ mới.
  • Để có những “ sản phẩm” chất lượng tốt về con người đáp ứng yêu cầu của ngành, của xã hội đặt ra, ngoài đội ngũ giáo viên, phương pháp dạy học… thì diện tích đất đai, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, lớp học lý thuyết, nhà ở ký túc xá… đóng vai trò rất quan trọng. Trong các công trình hạ tầng cơ sở, hệ thống thoát nước tổng thể cho toàn trường là không thể thiếu được.
  • Hiện nay Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đang từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại cơ sờ 2 theo quy hoạch đã được phê duyệt. Một trong những công trình quan trọng bậc nhất, không thể thiếu khi đưa cơ sở 2 vào hoạt động là hệ thống cơ sở Hạ tầng kỹ thuật. Do vậy song song với việc lập các dự án đầu tư xây dựng các công trình khác, hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung là rất cần thiết và cấp bách, làm tiền đề từng bước phát triển cơ sờ Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế theo định hướng tại Quyết định số 2370/QĐ-BCN ngày 10 tháng 07 năm 2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Bản quyền thuộc về FAC
Gọi ngay
Facebook Chat
Facebook Chat
Zalo Chat