Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

tai-xuong-1

Nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm toán xác định giá giá trị quyết toán các công trình hoàn thành là sử dụng một nhóm nhân viên chuyên nghiệp, các chuyên gia có trình độ cao được đào tạo chính quy đặc biệt trong việc kiểm toán XDCB nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao. 

Các nguyên tắc cơ bản

Nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm toán xác định giá giá trị quyết toán các công trình hoàn thành là sử dụng một nhóm nhân viên chuyên nghiệp, các chuyên gia có trình độ cao được đào tạo chính qui đặc biệt trong việc kiểm toán XDCB nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao. Công việc kiểm toán sẽ được thực hiện theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các qui định của chính phủ và bộ ngành trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Nguyên tắc làm việc cơ bản của nhóm kiểm toán là tuân thủ đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, khách quan, công bằng và bí mật số liệu.

 

Quy trình thực hiện

Bước 1: Kiểm tra đánh giá tính pháp lý của Dự án và việc tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình

–         Tập hợp, sắp xếp phân loại hồ sơ và tài liệu, kiểm tra và đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của toàn bộ công trình.

–         Kiểm tra tính hợp pháp của các Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu và đơn vị khác có liên quan.

–          Kiểm tra sự tuân thủ qui định của Nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư XDCB.

Với qui trình kiểm toán này cho phép các kiểm toán viên của chúng tôi đưa ra được ý kiến về tính chính xác, trung thực của các vấn đề trên báo cáo quyết toán vốn đầu tư làm cơ sở cho những ý kiến tư vấn hoàn thiện của chúng tôi.

Bước 2: Kiểm tra giá trị quyết toán phần xây lắp các hạng mục công trình và toàn bộ công trình

–         So sánh chi phí xây lắp các HMCT với tổng dự toán được duyệt, so với dự toán trúng thầu, xác định và đánh giá nguyên nhân tăng giảm.

–         Kiểm tra chi tiết quyết toán của các hạng mục công trình để đảm bảo rằng các chi phí phát sinh là hợp lý, bao gồm: kiểm tra việc áp dụng đơn giá và chính sách trong XDCB qua từng thời kỳ, kiểm tra khối lượng quyết toán so sánh với thực tế thi công, với hồ sơ trúng thầu, với bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công và đơn giá có phù hợp với loại hợp đồng đã ký kết và các văn bản qui định chung của Nhà nước và các qui định riêng đặc thù cho công trình.

Bước 3: Kiểm tra giá trị quyết toán phần vật tư – thiết bị

–         So sánh danh mục, chủng loại giá cả thiết bị với tổng dự toán được duyệt, xác định và đánh giá nguyên nhân tăng giảm.

–         Kiểm tra chi tiết chi phí thiết bị, so sánh đối chiếu với hợp đồng, chứng từ nhập khẩu, biên bản giao nhận, quyết toán lắp đặt để đảm bảo rằng chi phí thiết bị phát sinh là hợp lý.

–         Kiểm tra sự hợp lý của các chi phí tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản bảo dưỡng, phụ phí ngoại thương, lưu kho bãi…

 

Bước 4: Kiểm tra giá trị quyết toán chi phí khác

–         So sánh giá trị của từng loại chi phí khác đã thực hiện với tổng dự toán được duyệt và chế độ hiện hành về quản lý chi phí khác trong đầu tư xây dựng, xác định nguyên nhân tăng giảm.

–         Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí đền bù tài sản.

–         Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí quản lý dự án, chi phí chuyên gia, chi phí ban đơn giá, chi phí thẩm định, thẩm tra, bảo hiểm…

–         Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát công trình và các loại hình tư vấn khác.

–         Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí lãi vay ngân hàng

–         Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí khác như khởi công, đào tạo công nhân…

 

Bước 5: Kiểm tra nguồn vốn, tình hình công nợ

–         Kiểm tra đối chiếu số vốn đã cấp cho vay, thanh toán , kiểm tra sự phù hợp trong việc sử dụng nguồn vốn so với cơ cấu nguồn vốn

–         Kiểm tra các khoản nợ phải thu, phải trả, căn cứ kết quả kiểm tra chi phí đầu tư được quyết toán, tình hình thanh toán cho các nhà thầu của chủ đầu tư để kiểm tra công nợ tồn tại của dự án

 

Bước 6: Tìm hiểu và đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ

–         Nghiên cứu Hệ thống kế toán và Hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị đang áp dụng trên 2 mặt tính hiện hữu và tính hiệu quả;

–         Đánh giá tính hiệu lực của Hệ thống kiểm soát nội bộ;

–         Đánh giá sự phù hợp của Hệ thống kế toán về các mặt ;

–         Hệ thống chứng từ kế toán;

–         Hệ thống tài khoản kế toán đang sử dụng;

–         Hệ thống sổ sách kế toán và phương pháp ghi chép;

–         Tổ chức công tác kế toán;

 

Bước 7: Thảo luận với khách hàng về kết quả kiểm toán

Kết quả kiểm toán sẽ được đưa ra thảo luận với Ban lãnh đạo khách hàng cùng các bộ phận liên quan. Mục tiêu trung thực, khách quan và hoàn thiện tối đa luôn đặt ra đối với cuộc kiểm toán này.

 

Tư vấn tổng hợp FAC sẽ giúp quý khách hàng:

–         Kiểm tra Hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư.

–         Kiểm tra nguồn vốn đầu tư.

–         Kiểm tra chi phí đầu tư.

–         Kiểm tra chi phí đầu tư, thiệt hại không tính vào giá trị tài sản bàn giao.

–         Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

–         Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư tồn đọng sau khi quyết toán.

–         Xem xét việc thực hiện của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đối với các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước ( nếu có).

–         Xem xét các kiến nghị của chủ đầu tư (nếu có).

–         Kiểm tra sự phù hợp của Hệ thống kế toán trên các mặt: chứng từ, hồ sơ, sổ sách, báo cáo.

 

 

 

Công ty TNHH Kiểm Toán FAC

  • Địa chỉ : 64/4 ĐHT 21, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM
  • Điện thoại: 028 3636 4038 – 028 3636 4039
  • E-mail : kiemtoandenhat@gmail.com
Bản quyền thuộc về FAC
Gọi ngay
Facebook Chat
Facebook Chat
Zalo Chat