Tư vấn thuế và pháp lý

Các chuyên gia thuế của chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ trong tất cả các lĩnh vực về thuế, nhằm hỗ trợ khách hàng phát triển lớn mạnh trong thời đại đang thay đổi nhanh chóng.

Mạng lưới các chuyên gia thuế quy mô của chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp về thuế một cách xuyên suốt, nhất quán và phù hợp với chiến lược chung của khách hàng. Chúng tôi kết hợp kiến thức và kinh nghiệm thực tế với các nhân sự được đào tạo bài bản và nền tảng công nghệ hiện đại - sự kết hợp giúp chúng tôi trở thành một đơn vị tư vấn đáng tin cậy có thể đáp ứng các nhu cầu liên quan đến thuế của khách hàng.

FAC có nhiều kinh nghiệm thực tế và năng lực nhân sự dồi dào về thuế doanh nghiệp, thuế quốc tế, thuế trong giao dịch mua bán và sáp nhập, và các vấn đề thuế liên quan đến người lao động hay cá nhân, các thủ tục kê khai, báo cáo theo luật định, và tư vấn pháp luật. Chúng tôi hoan nghênh các doanh nghiệp tìm hiểu và sử dụng kinh nghiệm, kiến thức và hiểu biết về kinh doanh của chúng tôi để hỗ trợ doanh nghiệp thành công hơn nữa.

Dịch vụ của chúng tôi

 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
 • Quản lý rủi ro về thuế
 • Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói
 • Hỗ trợ quyết toán thuế
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ
 • Xin ưu đãi thuế
 • Xây dựng cấu trúc thuế hiệu quả
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
 • Lập tờ khai thuế cho các nhân trực phải tiếp kê khai
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan thuế
 • Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế
 • Lập kế hoạch dài hạn về thuế.