Kiểm toán nội bộ

Nhu cầu của quý Công ty về Dịch vụ kiểm toán nội bộ ?

  • Muốn tìm hiểu về vai trò và giá trị của hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp và các vấn đề liên quan?
  • Muốn được tư vấn để xây dựng và vận hành bộ phận kiểm toán nội bộ để bảo đảm tính tuân thủ và/hoặc cải thiện chất lượng quản trị doanh nghiệp?
  • Muốn thuê ngoài dịch vụ kiểm toán nội bộ (một phần hoặc toàn bộ)?
  • Muốn được tư vấn để cải thiện chất lượng của hoạt động kiểm toán nội bô hiện hành?

Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp đáp ứng được những nhu cầu trên của quý Công ty. Hãy tìm hiểu thêm các nội dung liên quan ở dưới đây và liên hệ với chúng tôi để trao đổi trực tiếp về những yêu cầu cụ thể của quý Công ty.

Cám ơn quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi, và hy vọng được hợp tác.

Mô tả dịch vụ

Tư vấn Xây dựng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Tư vấn Xây dựng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Xem thêm ›
Kiểm toán nội bộ - Thuê ngoài từng phần

Kiểm toán nội bộ - Thuê ngoài từng phần

Xem thêm ›
Kiểm toán nội bộ - Thuê ngoài toàn phần

Kiểm toán nội bộ - Thuê ngoài toàn phần

Xem thêm ›