• Hotline: 0935 747 245
 • Add: Số 06 Nguyễn Lương Bằng - Phú Hội - Tp Huế
 • Email: kiemtoan.hue@gmail.com
 • KIỂM TOÁN XDCB

  inner_3-640x480

  inner_2-640x480

  DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH, KIỂM TOÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

  Hoạt động Thẩm định, Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư và quyết toán các công trình xây dựng cơ bản là một trong những hoạt động nổi trội của FAC.

  Các dịch vụ mà chúng tôi đã, đang và sẵn sàng cung cấp cho các khách hàng thuộc mọi lĩnh vực trên toàn quốc bao gồm:

  • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, Kiểm toán báo cáo quyết toán công trình;
  • Kiểm toán tuân thủ trong hoạt động đầu tư;
  • Thẩm tra dự án, lập và thẩm tra dự toán công trình;
  • Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế, giám sát, khảo sát xây dựng);
  • Tư vấn hoạt động doanh nghiệp, Tư vấn cổ phần hóa, Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp;
  • Xác định giá trị doanh nghiệp, vốn góp, vốn chuyển nhượng;
  • Định giá tài sản (hàng hóa, nhà cửa, đất đai, máy móc …);

  Các dịch vụ thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các loại Dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trong nước, tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính thị trường.

  Các Báo cáo được kiểm toán sẽ giúp Quí vị hoàn tất thủ tục và các bước phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư, Giá trị quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trước khi công trình được đưa vào sử dụng, đồng thời kết quả các dịch vụ nêu trên sẽ cung cấp cho Quí vị những thông tin và tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác đầu tư, cùng các mục đích thế chấp, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản Doanh nghiệp theo Luật.

  © Copyright 2016 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
  Hotline: 0935 747 245