KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kiểm toán Báo cáo tài chính là hoạt động chủ yếu của Công ty chúng tôi.

Với hơn 250 khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu, luôn sẵn sàng phục vụ các Doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình thỏa thuận với khách hàng.

Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài chính được xây dựng trên cơ sở:

  • Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.
  • Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.
  • Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán.
  • Phù hợp với thực tiễn kinh doanh và môi trường pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, theo yêu cầu của nhiều Doanh nghiệp, chúng tôi đã thực hiện các dịch vụ: Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán thông tin tài chính.

Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

 

Công ty TNHH Kiểm Toán FAC

  • Địa chỉ : 64/4 ĐHT 21, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM
  • Điện thoại: 028 3636 4038 – 028 3636 4039
  • E-mail : kiemtoandenhat@gmail.com – congty@kiemtoanfac.vn
Bản quyền thuộc về FAC
Gọi ngay
Facebook Chat
Facebook Chat
Zalo Chat