PHẦN MỀM KẾ TOÁN

e31ace2a15a7c70645ad83df9ecd43b0_m

cntt

Tính ưu việt của giải pháp FACSoft 2016:

  • Có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức kinh doanh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh…;
  • Hệ thống được thiết kế dể dàng áp dụng cho toàn bộ mô hình doanh nghiệp và đặt biệt có thể áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động cùng lúc nhiều loại hình khác nhau (Sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp, xuất nhập khẩu …);
  • Tự động toàn bộ công tác kế toán;
  • Tự động toàn bộ các nghiệp vụ về Tài sản cố định gồm: Trích khấu hao tài sản (tuỳ chọn phương pháp), Sổ và thẻ TS, Bảng trích khấu hao, Báo cáo danh mục Báo cáo tình hình TS, và Điều chỉnh, quản lý thẻ tài sản rất thông minh;
  • Tự động toàn bộ các nghiệp vụ tổng hợp gồm: Phân bổ Công cụ dụng cụ, Phân bổ chi phí mua hàng, Tính giá vốn theo kỳ, Kế toán lương và BHXH, Tổng hợp giá thành: Tập hợp chi phí (NVL Chính, NVL Phụ, CP Nhân công, CP Máy thi công, CP Chung) Tính giá thành sản phẩm (Giá thành nhập kho, Giá thành tiêu thụ), Kết chuyển, phân bổ chi phí và xác định kết quả lãi lỗ;
  • Đặt biệt chi tiết và đa dạng:

Quản lý tiền tệ theo nhiều loại đơn vị tiền tệ;

Quản lý chi tiết vật tư, hàng hoá theo mã hàng, nhóm hàng, nguồn gốc, kho hàng, nhà cung cấp, người mua, vv…;

Quản lý công nợ – phải thu, phải trả chi tiết từng khách hàng theo từng hóa đơn;

Quản lý chi phí và tính giá thành chi tiết đến từng sản phẩm, từng đơn hàng, vv..;

Xác định hiệu quả kinh doanh đến từng nghành nghề, hoạt động kinh doanh, từng nhóm hàng, từng mặt hàng, công trình, nhân viên, từng thị trường vv…;

  • Đa dạng các tuỳ chọn báo cáo tài chính: Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ, Báo cáo tài chính (bảng cân đối phát sinh/ kế toán, Báo cáo kết quả HĐKD, thuyết minh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ);
  • Tự động sao lưu dữ liệu và hoàn toàn không mất dữ liệu khi (cúp điện đột ngột, lỗi win, virut …);
  • Thiết kế cho người dùng có thể tự định nghĩa tài khoản sữ dụng (Giá bán, giá vốn, Địa chỉ, tiêu thức, đơn vị tính …);
  • In nhiều phiếu chứng từ cùng lúc, tìm kiếm và phục hồi chứng từ đã xoá.

Quy trình đào tạo và chuyển giao chuyên nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng hoàn hảo

Đội ngũ chuyên viên phần mềm trực tiếp đến đơn vị cài đặt, hướng dẩn phần mềm ngay trên chứng từ sổ sách của đơn vị và giải quyết các vướng mắc;

Hỗ trợ trực tuyến qua internet, điện thoại, fax… suốt quá trình sử dụng phần mềm;

Thường xuyên tổ chức đào tạo tư vấn miễn phí về từng ứng dụng, nâng cấp phần mềm cho khách hàng đã và sẽ sử dụng phần mềm.

Bản quyền thuộc về FAC
Gọi ngay
Facebook Chat
Facebook Chat
Zalo Chat