Cơ cấu công ty

Trình độ và năng lực Nhân viên là yếu tố hàng đầu đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Công ty chúng tôi.

 • FAC có đội ngũ hơn 150 nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo ở nhiều trường đại học của Việt Nam; với 18 Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp Nhà nước (CPA) và Thẩm định viên về giá; 90% có bằng Kỹ sư, Cử nhân: kinh tế, luật.
 • Chất lượng dịch vụ, đạo đức nghề nghiệp và uy tín Công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi nhân viên của FAC luôn luôn tuân thủ.

FAC hiểu biết thấu đáo về đất nước, con người và Luật pháp Việt Nam và có khả năng phối hợp với các cơ quan quản lý của Việt Nam để giải quyết hiệu quả nhu cầu về dịch vụ của khách hàng.

Ông HOÀNG LAM

Chủ tịch HĐTV

Trình độ học vấn
 • Cử nhân kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cấp.
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 0701/KTV do Bộ Tài chính cấp.
 • Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán – Số 0701-2023-099-1 do Bộ Tài chính cấp.
 • Thẻ Thẩm định viên về giá – Số I05018 do Bộ Tài chính cấp.
Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 29 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vưc tài chính, kế toán – kiểm toán.

 • Từ 1985 đến 1996, làm việc tại Liên đoàn Địa chất Miền Nam trong vị trí cán bộ quản lý.
 • Từ 1997 đến 2004, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) trong vị trí cán bộ quản lý.
 • Từ 2005 đến 2006, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Độc Lập trong vị trí cán bộ quản lý.
 • Từ 2006 đến 14/06/2022, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí quản lý, điều hành Công ty.
 • Từ 15/06/2022 đến nay, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Chủ tịch HĐTV.
Ông NGUYỄN TRỌNG HUY

Tổng Giám đốc

Trình độ học vấn
 • Cử nhân kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cấp.
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên   – Số 3563/KTV do Bộ Tài chính cấp.
 • Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán – Số 3563-2021-099-1 do Bộ Tài chính cấp.
 • Thẻ Thẩm định viên về giá – Số XIII18.1983 do Bộ Tài chính cấp.
Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 23 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán – kiểm toán.

 • Từ 1997 đến 2001, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) trong vị trí Kiểm toán viên.
 • Từ 2002 đến 2004, làm việc tại Công ty Shell Gas Việt Nam trong vị trí Trưởng phòng điều phối.
 • Từ 2005 đến 2008, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland) trong vị trí Trưởng phòng Kinh doanh.
 • Từ tháng 10/2010 đến 14/06/2022, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.
 • Từ tháng 15/06/2022 đến nay, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Tổng Giám đốc.
Ông LÊ HUY THƯ

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm toán XDCB; Thẩm  định giá tài sản

Trình độ học vấn
 • Cử nhân kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cấp.
 • Kỹ sư xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh cấp.
 • Thạc sĩ tài chính ngân hàng – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cấp.
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 3629/KTV do Bộ Tài chính cấp.
 • Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán – Số 3629-2021-099-1 do Bộ Tài chính cấp.
 • Thẻ Thẩm định viên về giá – Số V09.289 do Bộ Tài chính cấp.
Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, xây dựng.

 • Từ 2000 đến 2001, làm việc tại Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt nam (Bộ Xây dựng) trong vị trí cán bộ giám sát.
 • Từ 2002 đến 2006, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) trong vị trí trợ lý kiểm toán viên.
 • Từ tháng 04/2006 đến nay, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm toán XDCB, Thẩm định giá tài sản.
Ông ĐỖ HOÀNG CHƯƠNG             

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính

Trình độ học vấn ·

 • Cử nhân kinh tế  – Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM cấp.
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 2662/KTV do Bộ Tài chính cấp.
 • Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán – Số 2662-2023-099-1 do Bộ Tài chính cấp.
 • Kinh nghiệm: Hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế.
Kinh nghiệm làm việc
 • Tháng 07/2007 đến tháng 05/11/2007, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Á Châu trong vị trí Trợ lý kiểm toán viên.
 • Tháng 11/2007 đến 10/2014, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt trong vị trí Trợ lý kiểm toán và Kiểm toán viên.
 • Tháng 10/2014 đến 15/9/2015, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt trong vị trí Trưởng phòng Kiểm toán.
 • Từ 01/10/2015 đến 30/06/2018, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Trưởng phòng BCTC, Kiểm toán viên.
 • Từ 01/07/2018 đến nay, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.
Ông NGÔ QUANG HUY 

Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách kinh doanh tổng hợp.

Trình độ học vấn
 • Kỹ sư Thủy lợi –  Trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội cấp.
 • Thạc sĩ công trình thủy –  Trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội cấp.
 • Cử nhân kế toán kiểm toán –  Trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh cấp.
 • Chứng nhận hành nghề kiểm toán viên năng lượng – Số 2021/20/13 do Bộ Công thương cấp.
Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 13 năm kinh nghiệm kiểm toán dự án hoàn thành.

 • Từ tháng 06/2009 đến tháng 12/2013, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Trưởng phòng XDCB 2.
 • Từ tháng 01/2014 đến 2019, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Giám đốc kỹ thuật,  Trưởng phòng Tư vấn soát xét.
 • Từ 2019 đến nay làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Giám đốc Kiểm toán.
 • Từ 2022 đến nay làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Tổng hợp
Ông NGUYỄN THỊNH

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Nha Trang

Trình độ học vấn
 • Cử nhân Kế toán – Kiểm toán – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 0473/KTV do Bộ Tài chính cấp.
 • Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán – Số 0473-2023-099-1 do Bộ Tài chính cấp.
Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 24 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.

 • Từ 1995 đến 1996, làm việc tại Khách sạn Nha Trang Lodge trong vị trí kế toán.
 • Từ 1997 đến 2008, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) trong vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh.
 • Từ tháng 08 năm 2008 đến tháng 04 năm 2011, làm việc tại Công ty Cổ phần Vinpearl trong vị trí Kế toán trưởng.
 • Từ tháng 05 năm 2011 đến nay, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Nha Trang trong vị trí quản lý điều hành Chi nhánh.
Ông LÊ MINH LƯU

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc – Chi nhánh Đệ Nhất

Trình độ học vấn
 • Cử nhân kinh tế – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 0702/KTV do Bộ Tài chính cấp.
 • Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán – Số 0702-2023-099-1 do Bộ Tài chính cấp.
Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 29 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.

 • Từ 1989 đến 2000, làm việc tại Công ty Phát triển Kinh tế Côn Đảo trong vị trí Kế toán trưởng.
 • Từ 2000 đến 2003, làm việc tại Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu Khí trong vị trí Kế toán trưởng.
 • Từ 2003 đến 2006, làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên Hương Phong trong vị trí Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư.
 • Từ 2006 đến nay, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Đệ Nhất trong vị trí Giám đốc quản lý Chi nhánh.
Ông TRẦN HOÀNG HẠ                     

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Miền Trung

Trình độ học vấn
 • Cử nhân kinh tế – Trường Đại học Đà Nẵng cấp.
 • Thạc sĩ Luật – Học viện khoa học và xã hội cấp
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 1500/KTV do Bộ Tài chính cấp.
 • Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán – Số 1500-2019-099-1 do Bộ Tài chính cấp
 • Thẻ Thẩm định viên về giá – Số VI10.356 do Bộ Tài chính cấp.
 • Chứng chỉ hoạt động Đấu thầu – Cục Quản lý Đấu thầu cấp
Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

 • Từ tháng 12/2000 – 12/2004, làm việc tại Cty Xây dựng và Xuất nhập khẩu Giao Thông trong vị trí kế toán viên.
 • Từ tháng 01/2005 – 12/2009, làm việc tại Trung tâm Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam nay là Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam trong vị trí Chuyên viên tư vấn Tài chính, Trưởng phòng Tư vấn Tài chính, Trợ lý kiểm toán.
 • Từ tháng 09/2009 – 08/2010, làm việc tại Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ phần mềm TDK-CN Đà Nẵng trong vị trí Kiểm toán viên.
 • Từ tháng 09/2010– 06/2013, làm việc tại Cty TNHH Kiểm toán Quảng Việt trong vị trí Phó Giám đốc.
 • Từ tháng 07/2013 đến nay, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Miền Trung trong vị trí quản lý Chi Nhánh.
Ông TRẦN THẾ THỤ         

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Trình độ học vấn
 • Cử nhân kinh tế                                 – Trường Học viện tài chính cấp.
 • Đại học chuyên ngành Tiếng Pháp    – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.
 • Chứng chỉ Kiểm toán viên – Số 2382/KTV do Bộ Tài chính cấp.
 • Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán  – Số 2382-2023-099-1 do Bộ Tài chính cấp.
Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.

 • Tháng 01/2008 đến tháng 08/2011, làm việc tại Công ty Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam trong vị trí Trưởng nhóm kiểm toán.
 • Tháng 08/2011 đến 11/2016, làm việc tại Công ty Kiểm toán RSM Việt Nam trong vị trí Chủ nhiệm kiểm toán và Kiểm toán viên.
 • Tháng 12/2016 đến 11/2017, làm việc tại Công ty Cổ phần và Phát triển đô thị Mê Kông (MeKong Invest) trong vị trí Trưởng Ban tài chính.
 • Tháng 12/2017 đến nay, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Hà Nội trong vị trí Giám đốc Chi nhánh.

 

 

Công ty TNHH Kiểm Toán FAC

 • Địa chỉ : 64/4 ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: 028 3636 4038 – 028 3636 4039
 • E-mail : kiemtoandenhat@gmail.com – congty@kiemtoanfac.vn
Bản quyền thuộc về FAC
Gọi ngay
Facebook Chat
Facebook Chat
Zalo Chat