• Hotline: 0935 747 245
 • Add: Số 06 Nguyễn Lương Bằng - Phú Hội - Tp Huế
 • Email: kiemtoan.hue@gmail.com
 • TIN TỨC

  Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).

  Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT

  Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC

  Những trường hợp vi phạm hợp đồng kinh tế

  Theo quy định của Luật thuế hiện hành, tiền vi phạm hợp đông kinh tế ….

  Khác biệt giữa khuyến mại và chiết khấu thương mại

  Theo Luật thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại …

  Quy định về kiểm toán các ước tính kế toán

  Ước tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính…

  Lựa chọn đầu tư

  Nếu có tiền, người Việt Nam cũng lựa chọn đầu tư bất động sản trước khi nghĩ đến chứng khoán…

  © Copyright 2016 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
  Hotline: 0935 747 245