• Hotline: 0935 747 245
 • Add: Số 06 Nguyễn Lương Bằng - Phú Hội - Tp Huế
 • Email: kiemtoan.hue@gmail.com
 • THUẾ

  Lao động thử việc có phải nộp thuế TNCN?

  Lao động thử việc có phải nộp thuế TNCN? Tính thuế TNCN trong giai đoạn thử việc?

  Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

  Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế ….

  Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT

  Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC

  © Copyright 2020 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
  Hotline: 0935 747 245