Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Chào mừng đến với

Chào mừng đến với

Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Với phương châm hoạt động “tạo dựng uy tín và niềm tin”. FAC cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế, tư vấn và pháp lý. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ khách hàng hạn chế rủi ro và nắm bắt cơ hội.

 

Tìm hiểu thêm »

Dịch vụ

Cùng với sự phát triển và thành công trong hơn 10 năm FAC đã có những bước tiến vững chắc và trở thành một trong những công ty kiểm toán uy tín tại Việt Nam.

Dịch vụ của FAC được biết đến và được tín nhiệm ở nhiều tổ chức trong và ngoài nước.

Kiểm toán độc lập

Kiểm toán độc lập

Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ

Xác định giá trị liên kết

Xác định giá trị liên kết

Tư vấn thuế và pháp lý

Tư vấn thuế và pháp lý

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Kiểm toán độc lập

FAC cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Các dịch vụ: Kiểm toán báo cáo tài chính, Soát xét báo cáo tài chính, Thủ tục thỏa thuận trước

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Kiểm toán độc lập »

Kiểm toán nội bộ

Giúp khách hàng trong việc thiết kế, thực hiện, kiểm tra và tối ưu hóa môi trường kiểm soát nội bộ, bao gồm cung cấp các dịch vụ tư vấn, những kế hoạch cho việc phân tích và cải tiến, trong bối cảnh của sự thay đổi kinh doanh, quy định hoặc những thách thức trong việc tạo ra giá trị thặng dư cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Kiểm toán nội bộ »

Xác định giá trị liên kết

Với nỗ lực nâng cao tính minh bạch và tăng cường thanh, kiểm tra giá chuyển nhượng, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cần phải mang tính thuyết phục và nhất quán nhằm tăng cơ hội thành công khi xử trí những chất vấn trong thanh, kiểm tra thuế

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Xác định giá trị liên kết »

Tư vấn thuế và pháp lý

Quá trình toàn cầu hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng. Mặt tích cực là tạo ra môi trường kinh doanh năng động, nhưng cũng tạo ra thách thức là các giao dịch thương mại có chiều hưởng diễn ra phức tạp hơn. Cơ quan thuế đã tích cực hợp tác nhằm phân bố công bằng thu nhập chịu thuế từ các giao dịch.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Tư vấn thuế và pháp lý »

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và cho chủ đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được kịp thời.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành »

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ của FAC »

+ Kiểm toán độc lập

FAC cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Các dịch vụ: Kiểm toán báo cáo tài chính, Soát xét báo cáo tài chính, Thủ tục thỏa thuận trước

Tìm hiểu thêm »

+ Kiểm toán nội bộ

Giúp khách hàng trong việc thiết kế, thực hiện, kiểm tra và tối ưu hóa môi trường kiểm soát nội bộ, bao gồm cung cấp các dịch vụ tư vấn, những kế hoạch cho việc phân tích và cải tiến, trong bối cảnh của sự thay đổi kinh doanh, quy định hoặc những thách thức trong việc tạo ra giá trị thặng dư cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu thêm »

+ Xác định giá trị liên kết

Với nỗ lực nâng cao tính minh bạch và tăng cường thanh, kiểm tra giá chuyển nhượng, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cần phải mang tính thuyết phục và nhất quán nhằm tăng cơ hội thành công khi xử trí những chất vấn trong thanh, kiểm tra thuế

Tìm hiểu thêm »

+ Tư vấn thuế và pháp lý

Quá trình toàn cầu hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng. Mặt tích cực là tạo ra môi trường kinh doanh năng động, nhưng cũng tạo ra thách thức là các giao dịch thương mại có chiều hưởng diễn ra phức tạp hơn. Cơ quan thuế đã tích cực hợp tác nhằm phân bố công bằng thu nhập chịu thuế từ các giao dịch.

Tìm hiểu thêm »

+ Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và cho chủ đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được kịp thời.

Tìm hiểu thêm »

Tại sao chọn chúng tôi

Chúng tôi luôn được các doanh nghiệp đặt niềm tin và đây là những lý do mà chúng tôi tự hào về mình.

Năm kinh nghiệm

0 +

Năm kinh nghiệm

Chi nhánh trên toàn quốc

0 +

Chi nhánh trên toàn quốc

Khách hàng luôn đồng hành

0 +

Khách hàng luôn đồng hành

Nhân sự kinh nghiệm

0 +

Nhân sự kinh nghiệm

Khách hàng & Đối tác